Ortega-Liston, Ramona, The University of Akron, Estados Unidos