García-Pérez, O., Peña-Calvo, J., & Torío-López, S. (2016). Socio-educational care and severe mental disorder: housing as a basis for intervention. Convergencia Revista De Ciencias Sociales, (72). Consultado de https://convergencia.uaemex.mx/article/view/4394